Članovi Stručnih tijela Zavoda

Stručno vijeće

  1. Ljiljana Maljak, dipl. med. sestra

Glavna medicinska sestra

– predsjednica Stručnog vijeća

  1. Ivana Tubić, dipl. iur.

Rukovoditeljica Jedinstvene službe za pravne, ekonomske i tehničke poslove

– članica Stručnog vijeća

  1. Dražen Bešen

Voditelji odjela sanitetskog prijevoza

– član Stručnog vijeća

  1. Mario Moslavac, kv/vkv vozač

Voditelji voznog parka

– član Stručnog vijeća

  1. Sandra Kostić Ilenić, mag. med. techn.

Voditeljiica Tima PDJ

– članica Stručnog vijeća

  1. Zoran Svetozarević, dr.med.

T1 Virovitica,

– član Stručnog vijeća

  1. Željko Škiljić, dipl.med. techn.

T2 Slatina

– član Stručnog vijeća

Povjerenstvo za kvalitetu

1.      Ivan Andrašević, dr. med.-  član

2.      Nikolina Kolarić Krišto, dr. med. – članica

3.      Zoran Svetozarević, dr. med. – član

4.      Ljiljana Maljak, dipl. med. techn. – članica

5.      Maja Ibriks, med. sestra – članica

Povjerenstvo za lijekove

1.      Vesna Savić, dr. med. spec. hitne medicine

2.      Ivan Andrašević, dr. med.

3.      Zoran Svetozarević, dr. med.

4.      Stjepan Škiljić, dr. med.

5.      Lorena Černeli, mr. pharm.

Etičko Povjerenstvo

1. Vesna Savić, dr.med.spec. hitne medicine – predsjednica
zamjenica predsjednice: Nikolina Krišto Kolarić dr. med.

2. Ivan Andrašević, dr.med. – član,
zamjenica člana: Zoran Svetozarević, dr.med.

3. Željko Škiljić, dipl.med.techn. – član
zamjenica člana: Zlata Šljivac, med. sestra

4. Tonček Moslavac, dipl.iur. – član
zamjenica člana: Tatjana Vuković, dipl.iur.

5. Marija Bajan Prokl, dipl.soc. radnica – članica
zamjenica članice: Gordana Radusin, dipl.soc. radnica