Odluka o provođenju pismenog testiranja te intervjua sa kandidatima po Javnom natječaj NN 45/18., od dana 16.05.2018

163-Odluka_o_provodenju_pismenog_testiranja