Odluka o provođenju pismenog testiranja te intervjua sa kandidatima po Javnom natječaju 129-17

161-Odluka_o_provodenju_pismenog_testiranja_te_intervjua_sa_kandidatima_po_Javnom_natjecaju_129-17