Odluka o provođenju pismenog testiranja te intervjua sa kandidatima po Javnom natječaju

195-Odluka o provodenju pismenog testiranja te intervjua sa kandidatima po Javnom natjecaju