Hitne službe 112

112 je jedinstveni broj za hitne službe koji se koristi u RH, a dostupan je iz svih javnih telefonskih mreža bez naknade.

Osim 112 hitne službe u uporabi su i pozivni brojevi hitnih službi u skladu s postojećim Planom numeriranja i to:

192 – policija
93 – vatrogasci
94 – hitna pomoć
195 – spašavanje na moru

 

Svi brojevi hitnih službi dostupni su s bilo kojega telefonskog uređaja, uključujući i sve javne telefonske govornice.

Kratki kodovi (brojevi) za potrebe hitnih službi

Sukladno preporukama Europske unije, većina europskih zemalja za pozivne brojeve hitnih službi koristi kratke kodove koji počinju znamenkom 1,  po uzoru na 112. Također, brojevi koji počinju znamenkom „9“ koriste se za podatkovne usluge.No, treba podsjetiti da mobilni uređaji koji su proizvedeni prije srpnja 2007. godine ne pružaju mogućnost biranja brojeva hitnih službi bez prethodnog utipkavanja broja županije.
Upravo iz tog razloga Vijeće HAKOM-a donijelo je 09. prosinca 2009. godine Plan numeriranja RH. Tim je planom omogućena rezervacija kratkih kodova, odnosno brojeva 192, 193, 194, 195 i 1987 za buduće potrebe hitnih službi policije, vatrogasaca, hitne medicinske pomoći, Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru i pomoći na cestama.Novi brojevi već su aktivirani, a pojedini se koriste paralelno sa starim brojevima.
  • Implementacija broja 192 izvršena je  01. srpnja 2010. godine. Od 31. listopada 2011. godine stari broj (92) prestaje biti u funkciji, no prilikom pozivanja tog broja korisnici će govornom porukom biti upozoreni  da broj nije aktivan i da je hitna služba policije dostupna na broju 192.  Govorna poruka bit će aktivna do 1. siječnja 2013. godine.
  • Implementacija broja 1987 izvršena je 17. svibnja 2010. godine. Paralelno korištenje starog i novog broja trajalo je do 01. siječnja 2011. godine, od kada se, prilikom pozivanja broja 987, aktivira višejezična govorna poruka koja obavještava korisnike da je broj  neaktivan i da je usluga pomoći na cestama dostupna na broju 1987. Paralelni rad starog i novog broja, odnosno govorna poruka gase se 01. siječnja 2012. godine i ostaje aktivan samo broj 1987.
  • Implementacija broja 194 izvršena je 16. siječnja 2012. godine. Od dana implementacije do 14. siječnja 2013. godine brojevi 94 i 194 koristiti će se paralelno. Od dana 14. siječnja 2013. godine prilikom pozivanja broja 94 korisnici će biti upozoreni govornom porukom da je broj 94 neaktivan te da je usluga „Hitna medicinska pomoć“ dostupna na broju 194. Od dana 13. siječnja 2014. godine broj 94 se u potpunosti gasi (uključujući i govornu poruku); prestaje paralelan rad i ostaje aktivan samo broj 194.
  • Implementacija broja 193 će biti najkasnije do dana 01. prosinca 2011. godine. Od dana implementacije do 03. prosinca 2012. godine brojevi 93 i 193 koristiti će se paralelno. Od dana 03. prosinca 2012. godine prilikom pozivanja broja 93 korisnici će biti upozoreni govornom porukom da je broj 93 neaktivan te da je usluga „Vatrogasci“ dostupna na broju 193. Od dana 02. siječnja 2014. godine broj 93 se u potpunosti gasi (uključujući i govornu poruku); prestaje paralelan rad i ostaje aktivan samo broj 193.
  • Implementacija broja 195 izvršena je dana 13. veljače 2012. godine. Od dana implementacije do 13. veljače 2013. godine brojevi 9155 i 195 koristit će se paralelno. Od dana 13. veljače 2013. godine prilikom pozivanja broja 9155 korisnici će biti upozoreni govornom porukom da je broj 9155 neaktivan, te da je usluga hitna služba „Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru“ dostupna na broju 195. Od 13. veljače 2014. godine broj 9155 se u potpunosti gasi kao i pripadajuća govorna poruka.

Sukladno članku 69. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br.73/08) HAKOM upravlja brojevnim prostorom i provodi dodjelu brojeva. Kada će početi njihovo korištenje, ovisi isključivo o institucijama koje te brojeve koriste.

Također, izmijenili su se i ostali kratki brojevi koji počinju brojem 9, poput brojeva 988, 95, 96 i dr.. Od 01. siječnja 2011. godine broj 988 nije u funkciji, dok su ostali kratki kodovi koji počinju sa brojem 9 u funkciji godinu dana od datuma implementacije novih kodova koji iste zamjenjuju. Sve nove brojeve možete potražiti na Internet stranicama Hrvatskog telekoma.

Tagovi: hitna vpž, hitna virovitičko podravska, virovitičko podravska županija hitna, virovitičko podravska županija hitna pomoć, hitna pomoć virovitičko podravske županije, zavod za hitnu medicinu virovitičko podravska, zavod za hitnu medicinu vpž, zavod za hitnu medicinu virovitica