PROFIL NARUČITELJA

Naručitelj: Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije

Sjedište naručitelja: 33 000 Virovitica, Ljudevita Gaja 21

OIB: 90762432681

Broj telefona: 033 722 710

Broj faxa: 033 725 944

Internetska adresa: http://www.zhmvpz.hr/

Adresa elektroničke pošte: uprava@zhmvpz.hr

Odgovorna osoba: Lahorka Weiss, dipl. oec., ravnateljica

SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT

Naziv: Jedinstvena služba za pravne, ekonomske i tehničke poslove

Rukovoditelj: Ivana Tubić, dipl.iur.

Adresa: Ljudevita Gaja 21, Virovitica

Telefon: 033/722-710

Telefaks: 033/725-944

e-mail: uprava@zhmvpz.hr

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine” br. 120/16.) izjavljujemo da postoje gospodarski subjekti s kojima Naručitelj, kao obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi, kako slijedi:

PRO – MONT, obrt za usluge, Trg F.B. Gerbera 13, 33 000 Virovitica, MBO: 97351644