Uprava Zavoda

RAVNATELJSTVO

Ravnateljica
Lahorka Weiss, dipl.oec.
E-mail: ravnatelj@zhmvpz.hr
Tel: 033/722-710, Fax: 033/725-944

Zamjenik ravnateljice
Danijel Rešetar, dr.med.
E-mail: danijel.resetar@zhmvpz.hr
Tel: 033/722-710, Fax: 033/725-944

Pomoćnica ravnateljice za kvalitetu zdravstvene zaštite
Filka Galešev, dr.med.spec. hitne medicine
E-mail: kvaliteta@zhmvpz.hr
Tel: 033/722-710, Fax: 033/725-944

JEDINSTVENA SLUŽBA ZA PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE POSLOVE

Rukovoditelj Jedinstvene službe za pravne, ekonomske i tehničke poslove
Ivana Tubić, dipl.iur.
e-mail: ivana.basnec@zhmvpz.hr
Tel: 033/722-710, Fax: 033/725-944

Voditeljica računovodstva, financija, plana i analize
Daniela Lesić, dipl.oec.
e-mail: daniela.lesic@zhmvpz.hr
Tel: 033/722-704, Fax: 033/725-944

MEDICINSKA SLUŽBA

Ispostave: HMP Virovitica – HMP Pitomača

Voditeljica zdravstvenog odjela HMP Virovitica i HMP Pitomača
Vesna Savić, dr.med.spec. hitne medicine
E-mail: virovitica@zhmvpz.hr
E-mail: pitomaca@zhmvpz.hr

Ispostave: HMP Slatina – HMP Orahovica – Pripravnost Voćin

Voditelj zdravstvenog odjela HMP Slatina, HMP Orahovica i pripravnost Voćin
Danijel Rešetar, dr.med.spec.
E-mail: slatina@zhmvpz.hr
E-mail: orahovica@zhmvpz.hr

Glavna medicinska sestra Zavoda
Ljiljana Maljak, dipl.med.techn.
E-mail: ljiljana.lorena@gmail.com
Tel: 033/722-710, Fax: 033/725-944

Prijavno-dojavna jedinica

Voditeljica Prijavno-dojavne jedinice
Sandra Kostić-Ilenić, dipl.med.techn.
Alina Bajivić Radović, med.sestra (zamjena)
E-mail: virovitica@zhmvpz.hr

Sanitetski prijevoz

Voditelj odjela sanitetskog prijevoza
Matija Dautanec, med.techn.
E-mail: sanitetski.prijevoz@zhmvpz.hr
Tel: 033/722-049, Fax: 033/721-101

Vozni park

Voditelj voznog parka
Mario Moslavac, kv/vkv vozač
E-mail: mario.moslavac@zhmvpz.hr