Javni poziv za subvenciju kamata na stambene kredite

Javni poziv za subvenciju kamata na stambene kredite kojih su korisnici doktori medicine zaposleni u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija.

201-Javni poziv za kamate na kredite

202-obrazac