Odluka o provođenju pismenog testiranja i intervjua sa kandidatima po Javnom natječaju

Odluka o provođenju pismenog testiranja i intervjua sa kandidatima po Javnom natječaju