Odluka o provođenju pismenog testiranja te intervjua sa kandidatima po Javnom natječaju

154-Odluka_o_provodenju_pismenog_testiranje_te_intervja_sa_kandidatima