Odluka o provođenju pismenog testiranja te intervjua sa kandidatima za medicinske sestre

Odluka o provođenju pismenog testiranja te intervjua sa kandidatima za medicinske sestre